Close

Velký přehled daní spojených s vlastnictvím nemovitostí

„Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu“ prohlásil Albert Einstein. Pokud máte obdobný
názor na daně obecně, určitě čtěte dál! Přinášíme Vám totiž komplexní přehled daní, které přímo či
nepřímo navazují na trh nemovitostí.

 

Pro zjednodušení situace lze daně navázané na bydlení a vlastnictví nemovitostí rozdělit dle toho, zda
jste v roli vlastníka, který nabývá a dále užívá nemovitosti nebo v roli vlastníka, který své nemovitosti
prodává.

Jsem vlastník/uživatel nemovitosti – nabývání, pronajímání a užívání nemovitosti

Pokud jste koupili jakoukoliv nemovitost, tak první daň, se kterou se setkáte je daň z nabytí nemovitosti neboli daň z převodu nemovitosti. Tuto daň platí nabyvatel, tedy kupující/nový vlastník a její sazba je 4 % z ceny nemovitosti. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti je třeba odevzdat do konce 3. kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém došlo k vkladu vlastnického práva do
příslušného katastru nemovitostí. S ohledem na výši této daně je jistě dobrou zprávou, že se jedná o
jednorázový „poplatek“. Ovšem daní z nabytí nemovitosti daňové povinnosti nekončí. Následně je
potřeba přihlásit se a také jednou ročně uhradit tzv. daň z nemovitosti. Největším specifikem daně
z nemovitosti je, že se platí předem. Například pro rok 2020 je nutné zaplatit tuto daň do konce
května 2020. Podat daňové přiznání k dani z nemovitostí je nutné do 31.1. následujícího roku.
V našem uvedeném příkladu tedy do 31.1.2020. A co výše této daně? Finální výše daně se vypočítává
na základě velikosti nemovitosti a koeficientu dle velikosti obce.
V případě, že vlastníte více nemovitostí a některé z nich dokonce pronajímáte, pak i příjem
z pronájmu je zatížen daní. Vztahuje se na něj daň z příjmu ve výši 15 %.

Jsem vlastník/uživatel nemovitosti – prodej

Prodáváte nebo jste již prodali svou nemovitost? Pak zbystřete. Na příjem z prodeje se za určitých
okolností vztahuje daň z příjmu ve výši 15 %! Naštěstí existuje řada výjimek, kdy je příjem z prodeje
nemovitosti od daně z příjmu osvobozen. Jedná se například o situaci, kdy jste nemovitost před
prodejem vlastnili alespoň 5 let nebo v případě, kdy do jednoho roku od přijetí peněz
z prodeje použijete tuto částku na uspokojení vlastních bytových potřeb.
Vlastní dům či byt, to je jedna ze základních jistot. Pokud proto aktuálně řešíte otázku nového
bydlení, využijte spojení expertů na trhu nemovitostí a specialistů na finance ze skupiny
FriendsForever.

KAM DÁLE?

Růst cen bytů brzdí, čeká se pokles

Byty ve druhém čtvrtletí letošního roku ceny sice stále ještě zdražovaly, ale nejpomaleji za poslední čtyři roky. V Karlovarském, Olomouckém i Moravskoslezském …

27/08/2019
→ číst dále

Byt jako investice: na co si dát pozor a je to ten pravý druh investice právě pro Vás?

16/01/2020

Investice do nemovitostí je jednou z oblíbených cest, jak zúročit své úspory obzvláště pro konzervativní investory. Dlouhodobý trend růstu cen nemovitostí …

→ číst dále