Close

Příjmy z pronájmů a ubytovacích služeb se musí danit

Příjmy z pronájmů a ubytovacích služeb se stávají oblíbeným přivýdělkem. Na daňové povinnosti ale pronajímatelé mnohdy zapomínají. Pronajmout byt totiž neznamená totéž jako ubytovat hosta a to ani z daňového hlediska.

Příjmy z jakýchkoli ubytovacích služeb jsou považovány za příjmy z podnikání. Podléhají tedy dani z příjmů i odvodům na sociální a zdravotní pojištění, stejně jako všechny ostatní příjmy z podnikání, a je třeba mít na ně živnostenské oprávnění.

V případě, že obrat přesáhne hranici milión korun za dvanáct bezprostředně předcházejících měsíců, je navíc nutné se registrovat k dani z přidané hodnoty.

V případě, že jde o pronájem bytu a pronajímatelem je fyzická osoba je situace jiná. Takový příjem je daněn jako příjem z pronájmu, nikoli z podnikání. Příjmy z pronájmu pak nepodléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

U pronájmů obvykle nájemce kromě holého nájmu vybírá od nájemníka i zálohy na služby. Pronajímatel pak může zvolit jednu ze dvou možností.

Buď na konci roku přijatou částku vyúčtuje podle nájemníkovy skutečné spotřeby a v tom případě pak zálohy nezahrnuje do svých zdanitelných příjmů, nebo nájemníkovi určí fixní částku za služby bez ohledu na jeho skutečnou spotřebu, a pak tuto částku musí do svých zdanitelných příjmů započítat.

Skutečné výdaje uhrazené za služby tedy může následně odečíst od základu daně, pokud nepoužívá výdaje v paušální výši.

Pozor však na penále. Pronajímatelům, kteří se svým daňovým povinnostem vyhýbají, hrozí nepříjemné sankce. V případě nepodání daňového přiznání, pokud tato povinnost vznikla, doměří finanční správa podnikateli 15procentní daň z příjmů z dosaženého zisku. Má-li tento podnikatel povinnost odvádět solidární daň nebo daň z přidané hodnoty, i ty musí doplatit.

Podnikateli může být také vyměřena pokuta za pozdní podání přiznání, úrok z prodlení za pozdní úhradu daně a v případě doměřené daně navíc ještě penále ve výši 20 procent z doměřené daně.

Daňové přiznání nemusí podávat pouze ti, jejichž celkový příjem nepřesáhne stanovenou hranici. Pokud celkový příjem za rok nepřesáhne 15 tisíc korun za rok, nevzniká povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň. Zaměstnanci nemají povinnost podávat přiznání v případě, že jejich vedlejší příjem činí maximálně šest tisíc korun za rok. V takovém případě žádnou daň z přivýdělku z ubytovacích služeb platit nemusí.

 

Zdroj:

https://www.novinky.cz/finance/449690-financni-poradna-prijmy-z-pronajmu-a-ubytovacich-sluzeb-musite-zdanit.html

KAM DÁLE?

Krok vpřed

Doba jde dopředu. A to v každém odvětví. Je na každém z nás, jestli se zastaví nebo tento krok udělá. …

15/08/2017
→ číst dále

Ze světa realit

15/02/2018

Ve 3. čtvrtletí u nás domy meziročně zdražily o 12,3%, uvádí Eurostat. Oproti tomu v Evropské unii ceny nemovitostí ve …

→ číst dále