Close

Kompenzační bonus: Které OSVČ na něj mají nárok a za jakých podmínek?

Vláda ve čtvrtek 9. dubna schválila kompenzační bonus pro osoby samostatně výdělečně činné. Nyní je o něj také možné žádat. Ministerstvo financí proto představilo pravidla pro jeho získání. Za bonusové období se považuje 12. březen až 30. duben 2020.

Ministerstvo financí na svých stránkách upřesnilo, kdo bude o příspěvek moci žádat a za jakých podmínek. Formulář je dostupný na webu Finanční správy (https://ouc.financnisprava.cz/kompenzace/form/bonus).

Vyplněnou žádost poté OSVČ odevzdá příslušnému finančnímu úřadu, a to buď elektronicky (emailem nebo přes datovou schránku), anebo v tištěné podobě.

 

Bonus je možné čerpat spolu s 6měsíčními prázdninami na sociální a zdravotní pojištění, nemocenskou, ošetřovným pro OSVČ, dále se starobním a invalidním důchodem, rodičovským příspěvkem, mateřskou nebo dávkou pěstounské péče.

Naopak ho nelze kombinovat s podporou v nezaměstnanosti. Pokud jde o dávky hmotné nouze a příspěvek na bydlení, tak zákon vyplácení kompenzačního bonusu nevylučuje. Tento mimořádný příjem se ale bude zohledňovat při posuzování nároku na danou dávku.

Například pokud OSVČ čerpala po určitou dobu podporu v nezaměstnanosti, nárok na kompenzační bonus jí vzniká pouze za zbytek bonusového období, kdy k pobírání dávek v nezaměstnanosti nedocházelo. Bonus pak činí 500  na den.

 

Sezónní podnikání a nárok na bonus

Podmínkou pro přiznání nároku na kompenzační bonus je, že se jedná o aktivní OSVČ. Ta nesmí mít pozastavenou činnost v ten kalendářní den, za který se kompenzace poskytuje. Zároveň musí být aktivní k 12. březnu 2020.

U druhé podmínky ale existuje výjimka. A to pro ty podnikatele, kteří přerušili svou činnost kdykoliv po 31. srpnu 2019, a jedná se tedy o sezónní podnikání. Na výši bonusu má tedy vliv to, kdy dojde k znovuobnovení podnikání.

 

 

 

Kdo další může o 25 tisíc korun žádat?

Nárok mají i podnikající studenti, OSVČ, které mají zaměstnance, a spolupracující osoby. Pro ty platí stejné podmínky jako pro OSVČ. Je tedy možné požádat o kompenzační bonus za předpokladu, že spolupracující osoba vykonává samostatnou činnost jako hlavní. Stejně tak si mohou finanční bonus nárokovat i ty podnikatelky, které požádaly o peněžitou pomoc v mateřství, pokud svou živnost neukončily.

Vzhledem k tomu, že kompenzační bonus není daňově uznatelným příjmem, a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojištění, neovlivňuje nárok na daňové úlevy.

KAM DÁLE?

Životní pojištění a COVID – 19

Tímto článkem bych Vám rád přiblížil a upřesnil, na co má klient nárok v rámci pojistného plnění z životního a rizikového pojištění. …

29/03/2020
→ číst dále

První měsíc plošné karantény za námi: Jak si na tom stojí hypoteční trh?

15/04/2020

Hypoteční trh 16.3.2020 ČNB snížila základní úrokovou sazbu z 2,25 % na 1,75 %; 26.3.2020 ČNB opět snížila základní úrokovou sazbu …

→ číst dále