Close

Kam složit peníze při prodeji nemovitosti?

 

I po několika letech se stále setkávám s lidmi, kteří netuší k čemu je depozitní úschova. Objevují se i lidé, kteří to berou jako zbytečný náklad a posílají peníze z účtu na účet.

 

Co je to tedy depozitní úschova a k čemu slouží?

 

Depozitní účet je účet, který je neutrální pro obě strany. Ani prodávající/převodce či kupující/nabyvatel nemají k peněžním prostředkům, které jsou na účtu uloženy, přístup.

Kupní cena je uvolněna na účet prodávajícího/převodce ve chvíli, kdy se kupující/nabyvatel stane vlastníkem nemovitosti. Tedy dojde-li k přepisu vlastnického práva na katastru u nemovitostí v osobním vlastnictví, čí se stane řádným členem bytového družstva u nemovitostí v družstevním vlastnictví.

Proč je vlastně založení depozitního účtu tak důležité? Představte si, že by například prodávající/převodce nepodal návrh na vklad na katastr/nepřevedl členská práva a kupující/nabyvatel by poslal na jeho účet celou kupní cenu. Což by tedy znamenalo, že prodávající/převodce bude mít jak nemovitost, tak peníze, které utržil za její prodej. Podívejme se na tuto situaci i z opačného pohledu. Kupující/nabyvatel bude mít požadavek, aby nejprve došlo k přepisu vlastnického práva/přepisu členských práv a povinností, a teprve poté, by byly peníze odeslány na účet prodávajícího/převodce. Zamyslete se nad tím, kolik by se vyrojilo podvodníků, kteří by nabyli byt a peníze si prostě a jednoduše nechali.

Jaké typy úschovy existují?

 

  • Depozitní úschova u advokáta nebo notáře

jedná se o bezpečný způsob, kdy notář (či advokát) od kupujícího převezme do dočasné úschovy příslušný finanční obnos a sepíše protokol o notářské úschově (či advokátní úschově). Peníze jsou uloženy na zvláštním bankovním účtu a v případě úmrtí či úpadku notáře jsou peníze klienta odděleny od jeho osobního majetku a nestávají se součástí dědického řízení či exekuce.

 

  • Depozitní úschova v bance:

Zde můžete peníze dočasně uložit např. formou tzv. dokumentárního akreditivu, případně vázaného (jistotního) účtu. Tyto produkty fungují na obdobném principu jako notářská či advokátní úschova.

Možnost otevřít si akreditiv nabízí nejen podnikatelům, ale i fyzickým osobám většina velkých českých bank. Otevření běžného účtu u banky není podmínkou.

 

 

 

V případě, že budete mít jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

 

 

 

 

KAM DÁLE?

Rozdílný příběh 2 identických bytů

Psal se rok 2015 a já se dostal k prodeji bytu v Praze-Libuši, který sídlí v osmipatrovém panelovém domě v ulici Na Domovině. V tu …

04/04/2017
→ číst dále

Krok vpřed

15/08/2017

Doba jde dopředu. A to v každém odvětví. Je na každém z nás, jestli se zastaví nebo tento krok udělá. …

→ číst dále