Close

Investiční trojúhelník – funkční pomůcka pro rozhodování do čeho investovat

Rozhodujete se, zda zrealizovat investiční příležitost? Pak Vás jistě zajímá vyvážení očekávaného výnosu, rizik a likvidity. Přičemž právě tyto tři vlastnosti investic vytvářejí tzv. investiční trojúhelník. Podívejte se s námi nejen na to, co výše uvedené vlastnosti opravdu znamenají, ale také jak je posuzovat a jak mezi nimi dosáhnout rovnováhy.

 

Výnosy:

Tento pojem netřeba zdlouhavě popisovat. Výnos je to, co všichni investoři chtějí. Na druhou stranu vždy doporučujeme zaměřit se na tzv. čistý výnos (tj. výnos očištěný o daně a poplatky).

 

Riziko:

Riziko nám určuje pravděpodobnost, že se investované prostředky nezhodnotí nebo že dokonce dojde ke ztrátě. Riziko může mít mnoho podob, obecně rozlišujeme riziko:

  • tržní, kdy je kolísání způsobeno makroekonomickými vlivy, opatřeními daného sektoru, apod.;
  • kreditní (riziko emitenta), tedy riziko, že protistrana nesplní své závazky;
  • měnové, které se týká investic v cizích měnách, kdy výnos ovlivňuje nejen vývoj tržní ceny aktiva, ale také vývoj koruny vůči měně zahraniční;
  • úrokové, které spočívá v dosažení ztráty v důsledku pohybu úrokových sazeb na trhu;
  • a dále riziko inflace a likvidity.

 

Likvidita

Likviditu lze vymezit jako časové období, za které je možné investici proměnit zpět na hotové peníze. Například mezi vysoce likvidní aktiva patří akcie obchodované na vyspělých trzích, na druhé straně žebříčku likvidnosti najdeme nemovitosti. 

 

Většina investorů hledá takovou investiční příležitost, která zahrnuje co nejvyšší výnos, co nejnižší riziko a vysokou likviditu. Proč je takový ideál utopií? Úplně každá investice má z hlediska výnosu – rizika – likvidity lepší či horší parametry.  Pokud má investice lepší výnos, vzdaluje se od nízkého rizika. Jestliže požadujeme vysokou likviditu, budeme se vzdalovat od vysokých výnosů.

 

Hledání ideálního poměru výnosu – rizika – likvidity

Pro nalezení ideálního poměru mezi základními vlastnostmi investice, neexistuje samozřejmě žádný univerzální recept. Každý investor má jiné priority, stejně jako jiný přístup k riziku a nároky na likviditu. Zdá se to jako samozřejmé?  Často bohužel není a mnozí investoři na aplikaci základních pravidel v praxi zapomínají. 

 

Rada na závěr: Po zhodnocení konkrétní investiční příležitosti se zaměřte také na celkovou skladbu Vašeho investičního portfolia.

KAM DÁLE?

Pravda o starobních důchodech a zajištění na stáří v ČR – modelový příklad tvorby rezervy

Podle premiéra Andreje Babiše by starobní důchody „měly růst“. Ministryně práce a sociálních věcí ČR již delší dobu plánuje penzijní …

16/01/2020
→ číst dále

Radostné očekávání narození potomka: jak vysoké jsou výdaje v prvních letech a na co se připravit?

27/01/2020

Příchod prvního potomka je pro rodiče velkou neznámou. Nové role, očekávání, rytmus dne a v neposlední řadě i dodatečná finanční vydání. Na …

→ číst dále