Close

Životní pojištění a COVID – 19

Tímto článkem bych Vám rád přiblížil a upřesnil, na co má klient nárok v rámci pojistného plnění
z životního a rizikového pojištění.
Prvním a důležitým krokem je si uvědomit, že se jedná o onemocnění, a ne o úraz. Připojištění jako pracovní neschopnost následkem úrazu, invalidita následkem úrazu bohužel plněny nebudou. Připojištění musí být sjednáno z jakékoliv příčin nebo onemocněním. Jedná se zejména o tyto připojištění:
Smrt
Invalidita I, II a III stupně
Pracovní neschopnost
Hospitalizace
Ošetřování dítěte

U připojištění smrti a invalidity pojišťovny na tento typ onemocnění výluky nemají. Je však třeba si dát pozor na čekací doby. To je doba, po kterou si pojišťovna vybírá právo právo neplnit pojistné plnění. Například pokud si klient sjedná pojistnou smlouvu, kde je na připojištění invalidity čekací doba dva měsíce na diagnózu onemocnění a klientovi bude nemoc diagnostikovaná po 45 dnech odpočátku smlouvy, pojišťovna mu plnit nebude. Každá instituce má tuto dobu jinou. Pokud budete chtít znát podrobnosti Vaší smlouvy, kontaktujte svého poradce.V případě připojištění pobytu v nemocnici (hospitalizace) je vypláceno obvyklým způsobem.Připojištění „ošetřovné člena rodiny“. Při epidemii může nastat situace, kdy rodič musí zůstat doma a pečovat o své dítě, nebo takto pojištěná dospělá osoba vyžaduje nepřetržitou péči. V takové situaci Připojištění pracovní neschopnosti dělí pojišťovny na dva tábory. První skupina pojišťoven plní klientům i karanténu. Ta musí být nařízena buď lékařem nebo hygienickou stanicí. Nejedná se tedy o
případy, kdy Vás zaměstnavatel nechá doma. Druhá skupina plní až v případě prokázání onemocnění. Pozor si dejte na karenční doby. Je to doba (z pravidla 14 nebo 29 dní) kterou musí léčení přesáhnout, aby byl nárok na pojistné plnění.

Pokud chcete vědět, na co máte nárok a na co si dát pozor, tak Nás kontaktujte.

KAM DÁLE?

Spotřebitelské úvěry, jako řešení nečekaného výpadku příjmu

Jednou z možností jak řešit současnou nepříznivou situaci s poklesem příjmů, je pomocí spotřebitelského úvěru. Pomůže Vám to pokrýt nezbytné …

23/03/2020
→ číst dále

Kompenzační bonus: Které OSVČ na něj mají nárok a za jakých podmínek?

15/04/2020

Vláda ve čtvrtek 9. dubna schválila kompenzační bonus pro osoby samostatně výdělečně činné. Nyní je o něj také možné žádat. …

→ číst dále