Close

Chcete jít do penze dříve? Koukněte jak je to s předčasným důchodem v roce 2017

Starobní důchod sociálka přizná tomu, kdo dosáhne důchodového věku a odpracuje dostatečný počet let. Přesněji – získá potřebnou dobu účasti na důchodovém pojištění.

Pokud chcete jít do důchodu už letos, musíte mít na kontě 33 odpracovaných roků. Respektive 30 bez náhradních dob pojištění – co přesně se myslí náhradní dobou pojištění, si povíme o pár odstavců níž. A zatímco bez potřebné doby pojištění nemá smysl na důchod pomýšlet, podmínku důchodového věku nutně dodržet nemusíte. Do důchodu můžete klidně odejít o pár let dřív. I u předčasného důchodu je nicméně potřeba trefit se do věkového limitu. Konkrétně platí, že:

  • kdo dosáhne řádného důchodového věku dřív než v 63 letech, může jít do předčasného důchodu tři roky předem
  • kdo dosáhne řádného důchodového věku v 63 a více letech, může jít do předčasného důchodu pět let předem, nejdřív ale v 60 letech

Řádný důchodový věk si snadno spočítáte pomocí naší kalkulačky.

Pokud chcete jít do důchodu už letos, musíte mít na kontě 33 odpracovaných roků. Respektive 30 bez náhradních dob pojištění – co přesně se myslí náhradní dobou pojištění, si povíme o pár odstavců níž. A zatímco bez potřebné doby pojištění nemá smysl na důchod pomýšlet, podmínku důchodového věku nutně dodržet nemusíte. Do důchodu můžete klidně odejít o pár let dřív. I u předčasného důchodu je nicméně potřeba trefit se do věkového limitu. Konkrétně platí, že:

  • kdo dosáhne řádného důchodového věku dřív než v 63 letech, může jít do předčasného důchodu tři roky předem
  • kdo dosáhne řádného důchodového věku v 63 a více letech, může jít do předčasného důchodu pět let předem, nejdřív ale v 60 letech

 

Rozhoduje účast na sociálním pojištění

Jak už jsme psali výš, letos je pro přiznání předčasného důchodu potřeba získat třiatřicet let účasti na důchodovém pojištění, případně třicet let bez náhradních dob pojištění. Důchodové pojištění odvádí za zaměstnance v rámci sociálního pojištění zaměstnavatel, živnostníci a podnikatelé si ho hradí sami. Kromě let skutečně strávených v pracovním procesu se do potřebné doby pojištění počítají i náhradní doby pojištění. Jde o období, kdy jste sice nepracovali a neúčastnili se sociálního pojištění (nebo si ho jako OSVČ neplatili), přesto je možné brát ho jako odpracované roky.

Konkrétně se za náhradní dobu pojištění považuje péče o dítě do čtyř let věku, péče o nemocné a nemohoucí příbuzné či pobírání invalidního důchodu pro III. stupeň invalidity. Současně platí, že se tyto náhradní doby pojištění započítají, jen pokud trvaly alespoň rok. Výjimkou je evidence na úřadu práce po dobu, po kterou vám náležela podpora v nezaměstnanosti nebo doba studia na střední, vyšší odborné či vysoké škole před rokem 2010. Tyto náhradní doby se započítávají jen zčásti.

K sociálnímu pojištění se pak váže ještě jedno pravidlo, a sice pravidlo přivýdělku. Kdo pobírá předčasný důchod, může si přivydělat, ovšem jen když jeho zaměstnání nezakládá účast na sociálním pojištění. V praxi tedy můžete pracovat pouze na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Výdělek z dohod ale nesmí přesáhnout určité hranice – deset tisíc korun měsíčně při práci na DPP a dva a půl tisíce korun, pokud pracujete na DPČ.

Další variantou je výkon vedlejší samostatně výdělečné činnosti. Sociální pojištění jako OSVČ platit nemusíte, pokud váš roční čistý zisk nepřekročí rozhodnou částku, která pro rok 2017 dělá 67 756 korun.

 

Krácení penze je trvalé

Pokud se na odchod do předčasného důchodu chystáte, musíte počítat s nižší penzí. Snížení důchodu je navíc trvalé – po dosažení řádného penzijního věku se přepočítávat nebude. Obecně platí, že čím dřív do penze půjdete, tím míň dostanete.

Starobní důchod má dvě složky – základní a procentní výměru. Základní výměra, která pro rok 2017 dělá 2550 korun a je pro všechny penzisty stejná, se nekrátí. Procentní výměra je individuální a při jejím výpočtu se vychází z počtu odpracovaných let (získané doby pojištění) a průměrných hrubých výdělků za rozhodné období. Kdo chce jít do důchodu letos, tomu se započítají výdělky mezi lety 1986 a 2016. A právě procentní výměra se při předčasné penzi snižuje za každých (i započatých) devadesát dnů, které zbývají do doby nároku na řádný starobní důchod. Konkrétně o:

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů
  • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
  • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

Pozor, krátí se výpočtový základ důchodu nikoli až vypočtený důchod sám. Výsledné snížení tedy může být větší, než možná čekáte.

 

 

Obecně se krácení penze nejvíc dotkne vysokých důchodů. Pokud by vaše řádná penze dělala deset tisíc korun, ale vy byste chtěli pobírat důchod o tři roky dřív, přijdete měsíčně o necelé dva tisíce. Když ale odejdete do penze jen o rok dřív, klesne desetitisícový důchod přibližně o pět set korun.

Z dvanáctitisícové penze pak ukrojí o tři roky dřívější odchod do důchodu skoro tři tisíce, když půjdete do předčasného důchodu pouze o rok dřív, počítejte s krácením zhruba o osm set korun.

Pokud chcete mít jasno, o kolik předčasný odchod do důchodu sníží penzi vám, vyzkoušejte naši kalkulačku. Nezapomeňte zadat, kdy byste chtěli do předčasné penze nastoupit a klidně zkuste počítat s různými variantami.

 

Žádost o předčasný důchod je potřeba podat na okresní správě sociálního zabezpečení, nejdřív čtyři měsíce před datem, kdy chcete do penze nastoupit. Pokud vám sociálka předčasný důchod přiklepne, nemusíte už později žádat o řádný starobní důchod. Předčasný důchod můžete také kdykoli přerušit a znovu nastoupit do zaměstnání. Jakmile v práci skončíte nebo dosáhnete penzijního věku, stačí požádat o obnovení výplaty důchodu. Procentní výměra důchodu se pak může navýšit s ohledem na čas, který jste po přiznání předčasného důchodu odpracovali.

 

 

 

O kolik můžete jít do penze dříve si spočítáte zde:

http://www.penize.cz/starobni-duchod/319833-predcasny-duchod-2017-kdy-muzete-jit-a-kolik-ukroji-z-penze

 

 

Zdroj: http://www.penize.cz

 

KAM DÁLE?

Přednáška pro veřejnost: Hypoteční úvěry a jak se ně připravit

Plánujete financovat nákup nemovitosti hypotékou? Zajímá Vás, co vše sleduje banka při schvalování Vaší hypotéky a jak se na celý …

29/01/2015
→ číst dále

Do Česka jdou investice za 64 miliard. Nejčastěji CzechInvest jednal s podniky ze strojírenství a výroby aut

21/02/2017

Firmy plánují investovat v Česku. Přes agenturu CzechInvest přišlo loni do České republiky 100 investic za 64 miliard korun. Největší z nich je rozšíření …

→ číst dále